1. Maklumat Program

    - Diploma Kejuruteraan Awam (DKA)

    Diploma Seni Bina (DSB)

2. PEO dan PLO 

3. Student Handbook JKA

4. Daftar Kelayakan Malaysia (MQR)

    - Diploma Kejuruteraan Awam, MQA/FA13173

    - Diploma Seni Bina, MQA/FA3245

5. Sijil Pengiktirafan Akreditasi

   DKA

     - DSB