Pihak Politeknik Port Dickson tidak akan bertanggungjawab terhadap rumah yang disewa oleh pelajar Politeknik Port Dickson. Segala syarat dan urusan adalah di antara pelajar dan tuan rumah tersebut. Pelajar-pelajar yang ingin menyewa rumah semasa proses pembelajaran, sila klik pada pautan di bawah untuk mendapatkan Senarai Rumah Sewa.