JADUAL WAKTU PROGRAM SESI II : 2023/2024
 
  • Sila klik pada pautan mengikut jabatan masing-masing. 
  • Sekiranya terdapat sebarang masalah berkenaan jadual waktu, sila berurusan dengan Penasihat Akademik (PA).
  • Sebarang perubahan pada jadual waktu adalah tertakluk kepada jabatan akademik dari semasa ke semasa.
JABATAN TARIKH KEMASKINI
Jabatan Kejuruteraan Awam 20 Februari 2024
Jabatan Kejuruteraan Elektrik 05 Februari 2024
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal 15 Februari 2024
Jabatan Perdagangan 21 Februari 2024
Jabatan Matematik, Sains dan Komputer - Carry 02 Februari 2024