1. Maklumat Program

    - Diploma Kejuruteraan Elektrik (DET)

    - Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer) (DTK)

    - Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) (DEP)

    Diploma Kejuruteraan Elektrik (Tenaga Hijau) (DEG)

    - Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kecekapan Tenaga) (DEQ)

2. PEO dan PLO 

3. Student Handbook JKE

4. Daftar Kelayakan Malaysia (MQR)

    - Diploma Kejuruteraan Elektrik, MQA/FA13230

    - Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer), MQA/FA13231

    - Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi), MQA/FA13174

    - Diploma Kejuruteraan Elektrik (Tenaga Hijau), MQA/FA5155

    - Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kecekapan Tenaga), MQA/FA14074

5. Sijil Pengiktirafan Akreditasi

    - DET

    - DTK

    - DEP

    - DEG

    - DEQ