LOGO POLITEKNIK
  • Bucu mewakili teras yang terkandung dalam Halatuju Transfomasi Politeknik dan juga 4 komponen utama dalam TVET iaitu Technical, Vocational, Education & Training.
  • Arah lengkungan ke atas melambangkan peningkatan kemahiran dan tahap kebolehpasaran pelajar serta peranan politeknik sebagai peneraju TVET.
  • Font yang digunakan bagi POLITEKNIK adalah Dodge Font yang berkonsep fituristikmelambangkan kesedian JPP dalam memandu organisasi ke arah kemajuan teknologi global. Font MALAYSIA menggunakan font Abeatby Kai bagi memperlihatkan elemen kemodenan. Cambria Bold pula di gunakan bagi perkataan PORT DICKSON. Rupa huruf jenis serif yang lebih normal digunakan bagi memperlihatkan kesungguhan Politeknik dalam melahirkan graduan berkualiti dan berdaya saing.
  • Warna merah melambangkan keberanian dan kegagahan. Warna hitam pula mewakili aspek profesionalisma.