1. Maklumat Program 

    - Diploma Kejuruteraan Mekanikal (DKM)

    - Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) (DAD)

    - Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) (DTP)

    - Diploma Kejuruteraan Mekatronik (DEM)

2. PEO dan PLO 

3. Student Handbook JKM

4. Daftar Kelayakan Malaysia (MQR)

    - Diploma Kejuruteraan Mekanikal, MQA/FA13175

    - Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automatif), MQA/FA13232

    - Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan), MQA/FA13233

    - Diploma Kejuruteraan Mekatronik, MQA/FA13234

5. Sijil Pengiktirafan Akreditasi

    - DKM

    - DAD

    - DTP

    - DEM